Γνωριμία με τα Φυσικά Διακοσμητικά Πετρώματα

Διακοσμητικά πετρώματα χαρακτηρίζονται όλοι οι φυσικοί λίθοι, οι οποίοι εξορύσσονται σε λατομεία που διανοίγονται σε γεωλογικούς σχηματισμούς, που έχουν τα απαιτούμενα αισθητικά και τεχνικά χαρακτηριστικά για την παραγωγή τελικών προϊόντων μαρμάρου και γρανίτη, κατάλληλων για εφαρμογές στην οικοδομική, σε έργα αστικού σχεδιασμού (ιδιωτικές κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι) και γενικότερα στην αρχιτεκτονική και στη διακόσμηση. Κάθε διακοσμητικό πέτρωμα, ως φυσικός λίθος , αποτελείται από ορυκτά που ποικίλουν, κατά περίπτωση, και τα οποία έχουν συσσωματωθεί με τη βοήθεια, συνήθως, ορυκτής συγκολλητικής ύλης.

Το είδος των ορυκτών που περιέχονται σε κάθε πέτρωμα, η ποσοτική τους αναλογία στην ορυκτολογικά τους σύσταση, η δομή τους, το χρώμα τους, η κοκκομετρία τους και ο τρόπος και ο βαθμός συσσωμάτωσής τους, διαμορφώνουν τελικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού.

Γι’ αυτό και τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα , ως υλικά που τα δημιούργησε η φύση, δεν έχουν τυποποιημένες μορφές και χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει με όλα τα υλικά βιομηχανικής παραγωγής.

Αντίθετα, ως φυσικά υλικά, έχουν το καθένα τη δική του προσωπικότητα, αφού η μορφή, ο χρωματισμός τους και γενικότερα τα αισθητικά, τα ποιοτικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού εξαρτώνται όχι μόνο από την ορυκτολογική του σύσταση, αλλά και από τη διαδικασία σχηματισμού του, δηλαδή από παράγοντες πολύ διαφορετικούς, ανάλογα με τις γεωλογικές εποχές και τις εκάστοτε συνθήκες στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες.

Τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα, επομένως, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως «υλικά με ονομασία προέλευσης», αφού είναι σπάνιο να βρεθούν ακριβώς δύο ίδια υλικά που να προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες

Πώς Ταξινομούνται τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα

Η πληθώρα των φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων που υπάρχει σήμερα στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά, ταξινομείται σε διάφορες επιμέρους κατηγορίες, είτε με επιστημονικά κριτήρια (γεωλογική-πετρογραφική ταξινόμηση), είτε με εμπορικά.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Κατά την επιστημονική ταξινόμηση των διαφόρων πετρωμάτων λαμβάνονται υπόψη ο τρόπος σχηματισμού τους, η πετρογραφική τους ανάλυση και η ορυκτολογική τους σύσταση.

Πιο συγκεκριμένα, τα διακοσμητικά πετρώματα, ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους, ταξινομούνται στις παρακάτω τρεις μεγάλες κατηγορίες:

Ιζηματογενή πετρώματα

Στη κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα διάφορα είδη ασβεστόλιθων, οι τραβερτίνες, τα ονυχομάρμαρα, τα λατυποπαγή πετρώματα και οι ψαμμίτες.

Εκρηξιγενή πετρώματα

Εδώ κατατάσσονται οι γρανίτες, οι πορφυρίτες, οι βασάλτες κ.ά.

Μεταμορφωμένα πετρώματα

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα γνήσια μάρμαρα και διάφοροι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, οι σχιστόλιθοι, οι χαλαζίτες κ.ά.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Με εμπορικούς όρους η πληθώρα ειδών και τύπων διακοσμητικών πετρωμάτων ταξινομείται, συνήθως, σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού και τις τεχνικές εξόρυξης και κατεργασίας του:

Μάρμαρα

Στη κατηγορία αυτή κατατάσσονται όλα τα διακοσμητικά πετρώματα μικρής ή μέσης σκληρότητας, τα οποία μπορούν να εξορυχθούν σε όγκους μεγάλων διαστάσεων που κόβονται σε πλάκες μικρού πάχους, οι οποίες επιδέχονται λείανση και στίλβωση. Πιο συγκεκριμένα, ως «μάρμαρα» με την εμπορική έννοια του όρου, χαρακτηρίζονται γενικότερα τα διάφορα ασβεστιτικά και δολομητικά πετρώματα, όπως είναι τα γνήσια μάρμαρα, οι ασβεστόλιθοι, οι τραβερτίνες, οι όνυχες (ονυχομάρμαρα), τα αλάβαστρα, διάφανα λατυποπαγή πετρώματα, οι οφειτοασβεστίτες και σερπεντίνες (πράσινα μάρμαρα) κ.ά.

Γρανίτες

Στη κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα διακοσμητικά πετρώματα μεγάλης σχετικά σκληρότητας και τα οποία μπορούν να εξορυχτούν σε όγκους μεγάλων διαστάσεων που κόβονται σε πλάκες μικρού πάχους, οι οποίες επιδέχονται λείανση και στίλβωση. Δηλαδή ως «γρανίτες» με την εμπορική έννοια του όρου, χαρακτηρίζονται πάρα πολλά εκρηξιγενή και μεταμορφωμένα διακοσμητικά πετρώματα ποικίλης ορυκτολογικής και χημικής σύστασης, όπως οι γνήσιοι γρανίτες, οι γρανοδιορίτες, οι γέββροι, οι χαλαζίτες κ.ά.

Άλλες φυσικές πέτρες

Στη μεγάλη αυτή κατηγορία κατατάσσονται όλα τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις δυο προηγούμενες, είτε γιατί δεν εξορύσσονται πάντοτε με τη μορφή εμπορεύσιμων όγκων μεγάλων διαστάσεων, ώστε να κοπούν στη συνέχεια σε πλάκες μικρού πάχους, είτε γιατί δεν επιδέχονται ή δεν κρατούν λείανση και στίλβωση

Μπορείτε να επισκευτείτε το Showroom στην Καλαμαριά αλλά και το εργοστάσιο για να δείτε τα υλικά από κοντά.

Μπορείτε να δείτε τα υλικά μας και online ΕΔΩ.

TERRAZZO – Νέα τάση στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση
Γνωριμία με τα Τεχνητά Διακοσμητικά Πετρώματα, Τεχνομάρμαρα, Τεχνογρανίτες – Χαλαζίες (Quartz)
Close Recently Viewed
Categories
Μετάβαση στο περιεχόμενο