Εξωτερικοί χώροι

Η φαντασία δεν έχει όρια όταν μπορούμε να επεξεργαστούμε φυσικά υλικά, όπως είναι το μάρμαρο. Μπορούν να γίνουν περιστύλια, κιονόκρανα, κολώνες και κολονάκια, μαρμάρινα κάγκελα, έργα τέχνης, ανάγλυφες χαράξεις για μνημεία, χαράξεις γραμμάτων. Μαρμάρινα δάπεδα από ρετάλια μαρμάρου με αρμό από ψηφίδα μωσαϊκού ή τσιμέντου.
Close Recently Viewed
Categories
Μετάβαση στο περιεχόμενο