Ξενοδοχεία

Εφαρμογές υλικών όπως μάρμαρο, πωρόλιθος, γρανίτης, όνυχας, τεχνογρανίτης, τεχνομάρμαρο, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (lobby, σκάλες, μπάνια, πάγκοι μπάνιου), προσδίδοντας το απαραίτητο κύρος για τέτοιου είδους κατασκευές.
Close Recently Viewed
Categories
Μετάβαση στο περιεχόμενο